Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 21/1991 Sb.

Vydána dne: 25.03.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
97/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. 25.03.1991
98/1991 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice 25.03.1991
99/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy 25.03.1991
100/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb. 01.04.1991
101/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. 01.04.1991
102/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach 01.04.1991