Objednat předplatné

Částka č. 14/1991 Sb.

Vydána dne: 01.03.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
63/1991 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 01.03.1991
64/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 01.03.1991
65/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane 01.03.1991
66/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem 01.03.1991
67/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.03.1991
68/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov 01.03.1991
69/1991 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii 01.04.1991
70/1991 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky
71/1991 Sb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
o1/c14/1991 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 01.03.1991