Objednat předplatné

Částka č. 107/1991 Sb.

Vydána dne: 31.12.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
564/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 01.01.1992
565/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb. 01.01.1992
566/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby 01.01.1992
567/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 01.01.1992