Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 104/1991 Sb.

Vydána dne: 30.12.1991
Číslo Název předpisu Účinnost od
548/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 01.01.1992
549/1991 Sb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích 01.01.1992
550/1991 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 01.01.1992
551/1991 Sb. Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
552/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní kontrole 01.01.1992
553/1991 Sb. Zákon České národní rady o obecní policii 01.01.1992
554/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky 30.12.1991
555/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 30.12.1991
556/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky 30.12.1991