Objednat předplatné

Částka č. 84/1990 Sb.

Vydána dne: 19.12.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
517/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky 19.12.1990
518/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 19.12.1990
519/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.01.1991
520/1990 Sb. Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích 24.11.1990
521/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti 01.10.1990
o1/c84/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 15.10.1990
r1/c84/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o2/c84/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 15.10.1990
o3/c84/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky 01.11.1990