Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 73/1990 Sb.

Vydána dne: 25.10.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
426/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů 15.11.1990
427/1990 Sb. Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 01.12.1990
428/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike 25.10.1990
429/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu 31.12.1990
430/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb. 25.10.1990
431/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením 23.07.1990
432/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením 02.08.1990
433/1990 Sb. Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas 25.10.1990
o1/c73/1990 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků 01.11.1990
o2/c73/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 25.10.1990