Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 52/1990 Sb.

Vydána dne: 15.08.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
326/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl 15.08.1990
327/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice 20.04.1990
328/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odborné způsobilosti a o oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí 01.09.1990
o1/c52/1990 Sb. Redakční oznámení o opravě chyb 15.08.1990