Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 29/1990 Sb.

Vydána dne: 10.05.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
158/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb. 10.05.1990
159/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 10.05.1990
160/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu 10.05.1990
161/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. 10.05.1990
162/1990 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 15.05.1990
163/1990 Sb. Zákon o bohosloveckých fakultách 10.05.1990
164/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. 10.05.1990
165/1990 Sb. Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky 10.05.1990
166/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 10.05.1990
167/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů 10.05.1990
168/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře 01.06.1990
169/1990 Sb. Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 10/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb. 10.05.1990
170/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách 15.05.1990
o1/c29/1990 Sb. Rozkaz prezidenta Československé federativní republiky ze dne 13. dubna 1990 Studijní obory na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě 01.09.1990