Objednat předplatné

Částka č. 25/1990 Sb.

Vydána dne: 23.04.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
115/1990 Sb. Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 01.05.1990
117/1990 Sb. Zákon o zásluhách M. R. Štefánika 23.04.1990
118/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 01.05.1990
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 23.04.1990
121/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 01.05.1990
122/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací 01.05.1990
123/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 01.05.1990
o1/c25/1990 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik 23.04.1990