Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 19/1990 Sb.

Vydána dne: 29.03.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
81/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky 29.03.1990
82/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990 01.04.1990
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
86/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 29.03.1990
87/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník 29.03.1990
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 29.03.1990
89/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 01.06.1990
90/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb. 29.03.1990
o1/c19/1990 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen 01.04.1990