Objednat předplatné

Částka č. 10/1990 Sb.

Vydána dne: 20.02.1990
Číslo Název předpisu Účinnost od
36/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky 20.02.1990
37/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 01.03.1990
38/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1 01.10.1990
39/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích 20.02.1990
40/1990 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách 01.03.1990
41/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 01.04.1990
42/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs 20.02.1990
43/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 15.03.1990
44/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu 01.03.1990
o1/c10/1990 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 16. února 1990 20.02.1990
o2/c10/1990 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990 20.02.1990
o3/c10/1990 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990 20.02.1990