Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 7/1989 Sb.

Vydána dne: 30.03.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
27/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
28/1989 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 30.03.1989
29/1989 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 01.07.1989
o1/c7/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o2/c7/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o3/c7/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů