Objednat předplatné

Částka č. 36/1989 Sb.

Vydána dne: 28.12.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
171/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 01.01.1990
172/1989 Sb. Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů 01.01.1990
173/1989 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky 01.01.1990
174/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá) 01.01.1990
175/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií 01.01.1990
176/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov 01.01.1990
177/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně 01.01.1990
178/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží 28.12.1989
179/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 01.01.1990
180/1989 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování 01.01.1990
181/1989 Sb. Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv 01.01.1990
o1/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o3/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o4/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o5/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o7/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.12.1989
o8/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o10/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990