Objednat předplatné

Částka č. 35/1989 Sb.

Vydána dne: 28.12.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
161/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 28.12.1989
162/1989 Sb. Devizový zákon 01.01.1990
163/1989 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1990
164/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 28.12.1989
165/1989 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku 28.12.1989
166/1989 Sb. Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky 28.12.1989
167/1989 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR 28.12.1989
168/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany 01.01.1990
169/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 01.01.1990
170/1989 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat 01.01.1990
o1/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o2/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o3/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o4/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c35/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1989