Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 29/1989 Sb.

Vydána dne: 27.11.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
122/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) 01.01.1990
123/1989 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky 27.11.1989
124/1989 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky 27.11.1989
125/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí 17.02.1989
126/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích 10.10.1989
127/1989 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 01.12.1989
o1/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1989
o2/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990
o3/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1989
o4/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1990