Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 26/1989 Sb.

Vydána dne: 29.09.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
101/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 06.07.1989
102/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě 01.10.1989
103/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.01.1990
104/1989 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.01.1990
105/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 29.09.1989
o1/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1989
o2/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1989
o4/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1989
o5/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1989
o6/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 05.09.1989
o7/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1989
o8/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1989