Objednat předplatné

Částka č. 10/1989 Sb.

Vydána dne: 03.04.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 01.07.1989
38/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci 03.04.1989
39/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno 03.04.1989
40/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939 03.04.1989
41/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb 03.04.1989
42/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních 09.04.1989
o1/c10/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1989