Objednat předplatné

Částka č. 1/1989 Sb.

Vydána dne: 30.01.1989
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům 30.01.1989
2/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.)
3/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. 01.02.1989
4/1989 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske 30.01.1989
5/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků 07.12.1988
6/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských 10.12.1988
7/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku 01.02.1989
8/1989 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 01.04.1989
9/1989 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra 01.04.1989
o1/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.10.1988
o2/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1989
o3/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1989
o4/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1989
o6/c1/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1989