Objednat předplatné

Částka č. 8/1988 Sb.

Vydána dne: 19.04.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
42/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky 19.04.1988
43/1988 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 19.04.1988
44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 01.07.1988
45/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X) 19.04.1988
46/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ) 19.04.1988
47/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976 17.09.1987
48/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
o1/c8/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1988