Objednat předplatné

Částka č. 7/1988 Sb.

Vydána dne: 15.04.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
38/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. 01.05.1988
39/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. 01.05.1988
40/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád 01.05.1988
41/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu 23.12.1987
o1/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.03.1988
o2/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o3/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o4/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o5/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1988
o6/c7/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.02.1988