Objednat předplatné

Částka č. 50/1988 Sb.

Vydána dne: 30.12.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
240/1988 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
241/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb. 01.01.1989
242/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 15.10.1988
243/1988 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví 01.01.1989
244/1988 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona 01.01.1989
245/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia 30.12.1988
246/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o2/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o5/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o6/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o7/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.12.1988
o9/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o10/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.12.1988
o11/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o12/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o13/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o15/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989