Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 47/1988 Sb.

Vydána dne: 29.12.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
222/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989 01.01.1989
223/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 01.01.1989
224/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb. 01.01.1989
225/1988 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů 29.12.1988
226/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb. 01.01.1989
227/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 01.01.1989
o1/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.12.1988
o2/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.12.1988
o3/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o4/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o5/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o6/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o7/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o8/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.12.1988
o9/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.12.1988
o10/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o11/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1988
o12/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.11.1988
o13/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů