Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 46/1988 Sb.

Vydána dne: 28.12.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
207/1988 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 01.01.1989
208/1988 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy 01.01.1989
209/1988 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. 01.01.1989
210/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989 01.01.1989
211/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy 01.01.1989
212/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. 01.01.1989
213/1988 Sb. Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204 01.01.1989
214/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách 01.01.1989
215/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 01.01.1989
216/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku 01.01.1989
217/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného 01.01.1989
218/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku 01.01.1989
219/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného 01.01.1989
220/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 01.01.1989
221/1988 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách 01.01.1989
o1/c46/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů