Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 26/1988 Sb.

Vydána dne: 29.07.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
122/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs 29.07.1988
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
124/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1988
125/1988 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. 01.09.1988
126/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o2/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o3/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o4/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o5/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o6/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o7/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o8/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1988
o9/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o10/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o12/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o13/c26/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.06.1988