Objednat předplatné

Částka č. 10/1988 Sb.

Vydána dne: 21.04.1988
Číslo Název předpisu Účinnost od
60/1988 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 21.04.1988
61/1988 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
62/1988 Sb. Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 01.07.1988
63/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov 21.04.1988
64/1988 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb. 01.07.1988
o1/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o2/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o3/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o4/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1988
o5/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o6/c10/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.09.1986