Objednat předplatné

Částka č. 9/1987 Sb.

Vydána dne: 25.05.1987
Číslo Název předpisu Účinnost od
39/1987 Sb. Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.) 25.05.1987
40/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích 21.06.1985
41/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci 22.10.1986
42/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972 01.03.1987
43/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 01.07.1987
o1/c9/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
o2/c9/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o3/c9/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.08.1982