Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 6/1987 Sb.

Vydána dne: 13.04.1987
Číslo Název předpisu Účinnost od
20/1987 Sb. Zákon České národní rady o státní památkové péči 01.01.1988
21/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím 01.05.1987
22/1987 Sb. Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338 01.01.1987
23/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33 13.04.1987
24/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč 13.04.1987
25/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb. 13.04.1987
26/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech 15.04.1986
o1/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o2/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1987
o4/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1987
o5/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1987
o6/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o7/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1987
o8/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1986
o10/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1987
o12/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o13/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
o15/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o16/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o17/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.01.1987
o18/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.10.1986
o19/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o20/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.02.1987
o21/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.02.1987