Objednat předplatné

Částka č. 24/1987 Sb.

Vydána dne: 23.12.1987
Číslo Název předpisu Účinnost od
106/1987 Sb. Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
107/1987 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 01.01.1988
108/1987 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky 01.01.1988
109/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988 01.01.1988
110/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1988
111/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988 01.01.1988
112/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou 01.01.1988
113/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě 01.01.1988
114/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti 01.01.1988
115/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky o podnikovej veterinárnej službe 01.01.1988
116/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti 01.01.1988
o1/c24/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1988
o2/c24/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.11.1987