Objednat předplatné

Částka č. 20/1987 Sb.

Vydána dne: 30.10.1987
Číslo Název předpisu Účinnost od
84/1987 Sb. Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
86/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě 29.06.1987
o1/c20/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o2/c20/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o3/c20/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.10.1987