Přejít na PLUS

Částka č. 13/1987 Sb.

Vydána dne: 01.07.1987
Číslo Název předpisu Účinnost od
61/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky 01.09.1987
62/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 18.03.1982
63/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení 07.03.1987
64/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
o1/c13/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv