Objednat předplatné

Částka č. 25/1986 Sb.

Vydána dne: 19.12.1986
Číslo Název předpisu Účinnost od
77/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 01.01.1987
78/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi 01.01.1987
79/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami 01.01.1987
80/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách 01.02.1987
o1/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o2/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1986
o3/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o4/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o5/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o6/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c25/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.04.1986
o8/c25/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.10.1986