Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 2/1986 Sb.

Vydána dne: 17.02.1986
Číslo Název předpisu Účinnost od
6/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988 17.02.1986
7/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče 27.02.1986
8/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 08.11.1985
9/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb. 01.03.1986
o1/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o3/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o4/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o6/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o7/c2/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1986