Objednat předplatné

Částka č. 12/1986 Sb.

Vydána dne: 06.06.1986
Číslo Název předpisu Účinnost od
38/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.07.1986
39/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany 01.07.1986
40/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
o1/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o4/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů