Přejít na PLUS

Částka č. 35/1985 Sb.

Vydána dne: 20.12.1985
Číslo Název předpisu Účinnost od
135/1985 Sb. Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289 01.01.1986
136/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 01.01.1986
137/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 01.01.1986
138/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím 01.01.1986
o1/c35/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c35/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c35/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986