Objednat předplatné

Částka č. 32/1985 Sb.

Vydána dne: 11.12.1985
Číslo Název předpisu Účinnost od
114/1985 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986 01.01.1986
115/1985 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986 01.01.1986
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 01.01.1986
117/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen 01.01.1986
118/1985 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
119/1985 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv 01.01.1986
120/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.01.1986
121/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.01.1986
o1/c32/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986