Objednat předplatné

Částka č. 3/1985 Sb.

Vydána dne: 08.03.1985
Číslo Název předpisu Účinnost od
12/1985 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 08.03.1985
13/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 01.04.1985
14/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci 19.12.1984
15/1985 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1985
16/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov 01.04.1985
o1/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o6/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o8/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o9/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o10/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o11/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.10.1984