Objednat předplatné

Částka č. 2/1985 Sb.

Vydána dne: 13.02.1985
Číslo Název předpisu Účinnost od
8/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
9/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 01.11.1984
10/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb. 01.03.1985
11/1985 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.03.1985