Objednat předplatné

Částka č. 11/1985 Sb.

Vydána dne: 10.06.1985
Číslo Název předpisu Účinnost od
44/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1985
45/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů 10.06.1985
46/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve 01.07.1985
47/1985 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů 01.07.1985
o1/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o2/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.06.1985
o6/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1985
o7/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o10/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o11/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o13/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c11/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.03.1985
o15/c11/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.03.1985