Přejít na PLUS

Částka č. 31/1984 Sb.

Vydána dne: 18.12.1984
Číslo Název předpisu Účinnost od
144/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985 01.01.1985
145/1984 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985 01.01.1985
146/1984 Sb. Zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
147/1984 Sb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích 01.01.1985
148/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb. 01.02.1985
149/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 01.01.1985
150/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
151/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích 01.01.1985
o1/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o2/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1984
o4/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1984
o5/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů