Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 3/1984 Sb.

Vydána dne: 28.02.1984
Číslo Název předpisu Účinnost od
12/1984 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR 28.02.1984
13/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice) 28.02.1984
14/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín) 28.02.1984
15/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací 28.02.1984
16/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela 28.02.1984
17/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 23.11.1983
18/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 17.11.1983
19/1984 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 01.04.1984
o1/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.02.1984
o2/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.02.1984
o3/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983