Objednat předplatné

Částka č. 15/1984 Sb.

Vydána dne: 16.08.1984
Číslo Název předpisu Účinnost od
82/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970) 03.08.1983
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.09.1984
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol 01.09.1984
85/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákon o pestúnskej starostlivosti 01.09.1984
o1/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1984
o2/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o5/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1984
o6/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o7/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o8/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.08.1984
o9/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c15/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.11.1983