Přejít na PLUS

Částka č. 14/1984 Sb.

Vydána dne: 03.08.1984
Číslo Název předpisu Účinnost od
70/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100 03.08.1984
71/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble 03.08.1984
72/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách způsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému provozu 01.01.1985
73/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1984
74/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1984
75/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku 01.09.1984
76/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží 01.09.1984
77/1984 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči 01.09.1984
78/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 01.09.1984
79/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 105/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 01.09.1984
80/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.09.1984
81/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 03.08.1984
o1/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o2/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o3/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o4/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1984
o5/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1984
o7/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o8/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o9/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o10/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o11/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o13/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1984
o14/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o15/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1984
o16/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o18/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1983
o19/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o21/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o22/c14/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.06.1983
o23/c14/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o24/c14/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv