Objednat předplatné

Částka č. 12/1984 Sb.

Vydána dne: 29.06.1984
Číslo Název předpisu Účinnost od
55/1984 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění
56/1984 Sb. Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 01.09.1984
57/1984 Sb. Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících 01.09.1984
58/1984 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči 01.09.1984
59/1984 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů 01.07.1984
60/1984 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov 01.07.1984
61/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb 01.08.1984
62/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o2/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.06.1984