Objednat předplatné

Částka č. 1/1984 Sb.

Vydána dne: 16.01.1984
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV 16.01.1984
2/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 16.01.1984
3/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti 01.04.1984
4/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku Art Centrum, československé středisko výtvarných umění k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 16.01.1984
5/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce 30.10.1983
6/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách 01.02.1984
o1/c1/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c1/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 25.08.1983
o4/c1/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.08.1983