Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 3/1983 Sb.

Vydána dne: 11.03.1983
Číslo Název předpisu Účinnost od
16/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.04.1983
17/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 01.04.1983
18/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985 11.03.1983
19/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 11.03.1983
20/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 23.07.1982
21/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou 08.11.1982
22/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě 11.03.1983
23/1983 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb 01.04.1983
24/1983 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin 01.04.1983
25/1983 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 01.04.1983
26/1983 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech 01.04.1983
27/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 11.03.1983
o1/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o2/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o4/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o6/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.10.1982
o7/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o8/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 06.12.1982
o9/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o11/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o12/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983