Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 33/1982 Sb.

Vydána dne: 14.12.1982
Číslo Název předpisu Účinnost od
151/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů 01.01.1983
152/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města 01.01.1983
153/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů 01.01.1983
154/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru 01.01.1983
155/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov 01.01.1983
156/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 01.01.1983
157/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov 01.01.1983
158/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.01.1983
159/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb. 01.04.1983
o1/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1982
o2/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o3/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982