Objednat předplatné

Částka č. 2/1982 Sb.

Vydána dne: 29.01.1982
Číslo Název předpisu Účinnost od
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 01.02.1982
8/1982 Sb. Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení 01.02.1982
9/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 01.02.1982
10/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.02.1982
11/1982 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.02.1982
12/1982 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 29.01.1982
13/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107 29.01.1982
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem 01.02.1982
15/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.02.1982
16/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.02.1982
17/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví 01.03.1982
18/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.02.1982
19/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.02.1982
o1/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o3/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.01.1982
o6/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o8/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o9/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.01.1982
o10/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o12/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.01.1982
o15/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů