Objednat předplatné

Částka č. 17/1982 Sb.

Vydána dne: 16.08.1982
Číslo Název předpisu Účinnost od
90/1982 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy 16.08.1982
91/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 01.09.1982
92/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států 30.05.1982
93/1982 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 01.09.1982
94/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách 01.09.1982
95/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní 01.09.1982
96/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. 01.09.1982
97/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.09.1982
98/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 01.09.1982
99/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 16.08.1982
o1/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1982
o2/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
o3/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
o4/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o5/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o8/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o9/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o10/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o11/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o12/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o13/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o14/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o15/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o16/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o17/c17/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.12.1982