Objednat předplatné

Částka č. 13/1982 Sb.

Vydána dne: 25.06.1982
Číslo Název předpisu Účinnost od
66/1982 Sb. Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129 25.06.1982
67/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 25.06.1982
68/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 25.06.1982
69/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací 01.07.1982
70/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 25.06.1982
71/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 25.06.1982
o1/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o2/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o8/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů