Objednat předplatné

Částka č. 1/1982 Sb.

Vydána dne: 15.01.1982
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 15.01.1982
2/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů 15.01.1982
3/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 15.01.1982
4/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb. 15.01.1982
5/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb. 15.01.1982
6/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.01.1982
o1/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o3/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o4/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.01.1982
o5/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c1/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.01.1981